“Слов’янський світ” № 17 (2018рік)

З архівних джерел

Іваннікова Людмила. Катеринославська губернська вчена архівна комісія як науковий осередок вивчення фольклору Південної України 3
Налепин Алексей. Киев, Москва, Токио в судьбе Александра Вановского (1874–1967) – одного из основателей РСДРП: русский революционер vs профессор университета ВАСЭДА 28
Козар Лідія. Марія Грінченко та її рукописна збірка прислів’їв і приказок в історії української фольклористики (до 145‑річчя від дня народження, 90‑річчя від дня смерті) 42
Шевчук Тетяна. З історії вивчення українського народного сонника: лист Катерини Грушевської до Чарльза Ґабріеля Селіґмана (з архіву Королівського антропологічного інституту Великобританії та Ірландії) 57
 

Фольклористичні аспекти сучасної славістики

 
Новак Валянціна. Традыцыі вясельнай абраднасці Ельскага і Кармянскага раёнаў Гомельскай вобласці: рэгіянальна-лакальныя асаблівасці 64
Алфёрава Алена. Семантыка жылой прасторы ў беларускіх і ўкраінскіх жартоўных песнях 82
Коваль-Фучило Ірина. Пам’ять про Голокост у спогадах українців-переселенців операції «Вісла» (1947) 92
Гуменюк Ольга. Кримськотатарська народна пісня в наукових дослідженнях кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ століття 103
Simonsen Michèle. La magicienne apprivoisée. Propos sur le conte de La Fille du diable (ATU 413) 126
Требик Ольга. Персонажний код кумулятивної казки: Коза 143
Яринчина Олена. Військові мотиви у весняній календарно-обрядовій пісенності 157

Міжкультурний діалог славістики

 
Руда Тетяна. Максим Рильський і сербська культура 181
Гуменюк Віктор. Особливості інтерпретації драми Йордана Йовкова «Албена» на сцені Житомирського театру імені Івана Кочерги 200
Del Gaudio Salvatore. Recent Changes in the Linguistic Landscape of Černihiv 214

Персоналії

 
Федорук Олесь. Центр дослідження життя й творчості Пантелеймона Куліша: виклики часу та напрями роботи 223
Бріцина Олександра. Слово про відомого німецького казкознавця 231
Утер Ганс-Йорг. Енциклопедія казки. Проект століття незадовго до закінчення 234
Дель Ґаудіо Сальваторе. Наукова діяльність Санте Ґрачотті (до 95‑річчя від дня народження) 245
Курінна Марина. Катерина Мегедин. Авторські гуцульські співанки 249

Рецензії та огляди

 
Мушкетик Леся. Книга про суть і вияви політичного русинізму [рец.: Белей Л. «Русинський сепаратизм». Націєтворення in vitro. Київ : Темпора, 2017. 392 с.] 261
Вахніна Лариса. Кримськотатарська народна пісня про кохання та її українські фольклористичні й перекладацькі інтерпретації [рец.: Ешиль япракъ арасында къырмызы гуль… – В зелен-листі червона троянда… Кримськотатарська народна пісня кохання. Поетичні тексти. Упоряд., автор вступ. статті О. Гуменюк. Переклав з кримськотатарської В. Гуменюк. Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 2018. 329 с.] 271
Карацуба Мирослава. Монографія Марієтки Голеж-Каучич про словенську баладу [рец.: Golež-Kaučič M. Slovenska ljudska balada. Folkloristični zvezki 2. Ljubljana : Založba, 2017. 444 s.] 277
Булаховська Юлія. Нове дослідження фольклорного пограниччя [рец.: Вахніна Л. Фольклорне пограниччя: традиції та сучасність. Збірник наукових праць. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2016. 306 с.] 282

Вітаємо колег!

 
Леся Мушкетик 285
Міла Сантова 287

Хроніка

 
Венжинович Наталя, Попович Людмила. Чверть віку Белградської академічної україністики 289
Корбич Галина. У полі зору дослідників – минуле Галичини 314
Соболь Валентина. Презентація чергових томів енциклопедії «Наукове товариство ім. Шевченка» 318
Микитенко Оксана. Дванадцята Міжнародна наукова конференція «Драгоманівські студії» 323
Конференція з питань мовної політики й законодавства від 15 листопада 2017 року (інтерв’ю Лілії Пасічник з Богданом Ажнюком) 326
Вахніна Лариса, Микитенко Оксана. Мудрості від Максима Рильського 332
Вахніна Лариса, Микитенко Оксана. Європейський вимір українсько-польського наукового співробітництва 334
Карацуба Мирослава. ХVIIІ Міжнародні славістичні читання, присвячені пам’яті академіка Леоніда Булаховського 338
Вахніна Лариса, Мушкетик Леся. Г. IX Міжнародний конгрес україністів 341
Вахніна Лариса, Коваль-Фучило Ірина. XVI міжнародний з’їзд славістів 345
Коваль-Фучило Ірина. Міжнародна наукова конференція «Пам’ять, ідентичність, Голокост. Нові науково-методичні проблеми» 351
Карацуба Мирослава. Хорватистика в Україні: пам’ятна дата 353

Некрологи

 
Іван Драч 355
Володимир Анікін 357

Інформація про авторів