“Слов’янський світ” № 18 (2019 рік)

Фольклористичні аспекти сучасної славістики

 
Новак Валянціна. Калядна-навагоднія і масленічныя абрады, звычаі і песні жыхароў Чачэрскага раёна Гомельскай вобласці 3
Кузьменко Оксана. Досвід драматичної екзистенції людини в українському фольклорі періоду двох світових війн: концептуальний аспект 19
Мушкетик Леся. Народні погляди на війну та вояччину в українській фольклорній традиції 42
Коваль-Фучило Ірина. Війна тлумачень і війна у тлумаченнях в оповідях про примусові переселення із зон затоплення 61

Міжкультурний діалог славістики

 
Карацуба Мирослава. Чоловічі образи в народній баладі південних слов’ян: смислове й емоційне навантаження 71
Гуменюк Віктор. Акторські роботи Миколи Андрусенка в українському класичному репертуарі 92
Іваннікова Людмила. Сучасні фольклорно-етнографічні студії про українців Росії: від Башкортостану до Алтаю 109
Церковняк-Городецька Олеся. До історії побутування пісні «Їхав козак за Дунай»: українсько-німецькі паралелі 136
Собора Юлія. Жанрова типологія прислів’їв і приказок у теоретико-історичному аспекті 143
Завгородня Дар’я. «Волос довгий, а розум короткий»: ґендерні стереотипи у східнослов’янських та арабських прислів’ях 156
   

З архівних джерел

 
Шалак Оксана. Каленик Шейковський в історії української фольклористики: принципи фіксації та видання фольклору, методика дослідження 181
Козар Лідія. До розгляду листування Бориса Грінченка з Василем Степаненком: фольклористично-етнографічний аспект 193
Руда Тетяна. Неопубліковані листи Олександра Білецького до Максима Рильського 208
   

Персоналії

 
Захуцька Оксана. Януш Ріґер – науковець, особистість, наставник (з нагоди славного ювілею) 220
Коваль-Фучило Ірина. До ювілею професора Єжи Бартмінського 230
Бідношия Юрій. Відданий рідному слову (до 75-річчя з дня народження Івана Васильовича Сабадоша) 239
   

Рецензії

 
Мушкетик Леся. Книга з питань слов’янського та угорського перекладознавcтва [Рец.: Ars translations. Статьи по истории, анализу и преподаванию перевода. Budapest : ELTE BTK Szláv filológiai Tanszék, 2018. 286 c.] 247
Броварець Тетяна. «Книга перекладів дум у контексті»: як воскресає непродуктивний жанр, або Такі живі «мертві» думи… [Рец.: Kononenko Natalie. Ukrainian Epic and Historical Song: Folklore in Context. Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto Press, 2019. 344 p.] 253
   

Хроніка

 
Вахніна Лариса. Уперше в Україні 262
Микитенко Оксана,  Вахніна Лариса. Міжнародні фольклористичні форуми 268
 

Інформація про авторів