“Слов'янський світ” № 19 (2020 рік)

Біля джерел слов’янських культур
Новак Валянціна. Веснавыя і летнія абрады і песні Брагінскага раёна Гомельскай вобласці 3
Кастрыца Алена. Народныя вераванні жыхароў Брагінскага раёна Гомельскай вобласці 21
Балушок Василь. Вірування та обрядовість севрюків 37
Чебанюк Олена. Рік у традиційній картині світу українців: прагматика і фольклорна семантика 64
Шалак Оксана. Уявлення про рахманів і рахманський Великдень: генеза, динаміка традиції 82
     
  Фольклористичні аспекти сучасної славістики
Мушкетик Леся. Уявлення про гріх та гріховність в українському фольклорі 98
Коваль-Фучило Ірина. Історична пам’ять місця: люди і споруди (село Яхники Лохвицького району Полтавської області) 131
Іваннікова Людмила. Український політичний фольклор: формування науково-термінологічної бази 156
     
  Міжслов’янський культурний діалог
Карацуба Мирослава. Змій / змія в народних віруваннях і баладах південних слов’ян 184
Шевчук Тетяна. Легенди про церкву, що «провалилася крізь землю», у контексті українсько-єврейських фольклорних контактів 203
Броварець Тетяна. Нові фольклорні явища ХХ століття крізь призму досліджень Максима Рильського 223
     
  Персоналії
Козар Лідія. Тадей Рильський і українська фольклористика (до 180-річчя від дня народження) 234
Мушкетик Леся. Внесок Іштвана Удварі в українознавство та славістику 270
   
  Рецензії та огляди
Потапенко Ірина. Нові дослідження з болгаристики [рец.: Якімова А. Болгарський період життя професора Михайла Драгоманова. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2019. 280
[рец.: Малаш О. Болгарські назви рослин: лінгвокультурний вимір. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. 223 с.] 282
[рец.: Болгарська україністика. Альманах. 2020. № 9. 242 с.] 285
   
  Вітаємо колег!
Мушкетик Леся. Ювілей відомої болгарської україністки Лідії Терзійської 289
.
  Хроніка
Вахніна Лариса, Микитенко Оксана. Конференція з дослідження народної пісенної творчості (Вільнюс, 20–24 травня 2019 р.) 282
Карацуба Мирослава. Реалізація українсько-болгарського проєкту 300
Броварець Тетяна. ХIV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» 304
 

Інформація про авторів