“Слов'янський світ” № 20 (2021рік)

ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ АСПЕКТИ ua СУЧАСНОЇ СЛАВІСТИКИ
Мушкетик Леся. Сучасна фольклорна культура словʼянських нацменшин Угорщини 3
Коваль-Фучило Ірина. «Вона стояла у центрі Андрушів, як цариця»: концепт церква в оповідях про переселення із зони затоплення 19
Швед Іна, Поўх Ірына.  Міф у постструктуралісцкай і дэканструктывісцкай крытыцы другой паловы ХХ – пачатку ХХІ ст. 40
Лук’янава Таццяна.  Легенды і паданні: паняційна-тэрміналагічны аспект 52
Козар Лідія.  Сучасні дослідження про роль українських громад у розвитку національної фольклористики другої половини ХІХ – початку ХХ століття 62
МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ СЛАВІСТИКИ
Vakhnina Larysa. The Research of Jewish Folklore in Ukraine 85
Головатюк Валентина. Діяльність української громади Підляшшя в збереженні національної ідентичності 101
Чебанюк Олена. Усноісторичний наратив як самопрезентація в контексті суспільно-політичних викликів 116
Халюк Леся. «Волинська трагедія» в усних спогадах: між історією та фольклором  126
Іваннікова Людмила. Фольклорні рефлексії на політичні та історичні виклики: боротьба за суверенну Українську державу (кінець 80-х – початок 90-х років XX століття) 141
Кавалёва Рыма. Класіфікацыя фальклорнай метадыскурсіўнай прозы: з вопыту выкладчыкаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 200
ПЕРСОНАЛІЇ
Руда Тетяна. Максим Рильський у колі наукової інтелігенції своєї епохи 219
IN MEMORY. Євген Пащенко 240
ХРОНІКА
Вахніна Лариса, Микитенко Оксана.  Міжнародна наукова конференція до 150-річчя Болгарської академії наук (17–18 жовтня 2019) 244
Карацуба Мирослава. VI Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» (Кутаїсі, Грузія) (7–9 травня 2021) 250
Микитенко Оксана. Міжнародна наукова конференція «Андрич у перекладі» (24–26 вересня 2021) 252
Мушкетик Леся. Новини з теренів угорської україністики (26–27 листопада 2021) 255
Бзорек Давид. Конференція про его-документи науковців з Польщі, України, Франції та Угорщини (20.12.2021) 263