Зміст наукового щорічника "Слов'янський світ" за

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік

"Слов'янський світ" № 6 (2008 рік) - завантажитиБіля витоків слов'янської культури
Теорія та методологія сучасних досліджень
Проблеми сучасної славістики
Персоналії
Рецензії та огляди
Наукова хронікаБіля витоків слов'янської культури

Солонська Н. Г. Теоретичні аспекти та проблеми вивчення давньоруських бібліотек с. 3
Мушкетик Л. Г. Угорський король Матяш як герой слов'янського фольклору: матеріали і дослідження с. 30
Михайлова Н. Р. Походження та розвиток міфологеми оленя у народів Євразії с. 44
Горбатовський Пьотр (Польща). Від аматорського гуртка до професійного театру (польський театр у Києві у 1905-1914 роках) с. 67

Теорія та методологія сучасних досліджень

Язон Геда (Ізраїль). Слов'янські епічні пісні про жінок-полонянок с. 93
Гуць М. В. Перлина сербського епосу - народна пісня "Дівчина Косовка" в українських перекладах с. 104
Бєлова О. В. (Росія). Проблеми опису і каталогізації фольклорних текстів (на прикладі східнослов'янських легенд фольклорного пограниччя) с. 117
Юдкін-Ріпун І. М. Ідіоматизація образних висловів у драмах Ципріяна Норвіда с. 130
Лисюк Н. А. Мовне питання і сучасний фольклор слов'ян с. 147

Проблеми сучасної славістики

Пилинський Я. М. Українське коріння сучасної багатокультурності с. 165
Руда Т. П. Художня культура в умовах глобального розвитку ЗМК с. 180
Венгренівська М. А. Казкові імена і назви та їхній переклад: слов'яно-неслов'янський контекст с. 203
Булаховська Ю. Л. Характерні особливості польської поезії ІІ-ї половини ХХ ст. (метафорика й ритмомелодика) с. 221

Персоналії

Карацуба М. Ю. Вшановуємо ювіляра! (80 років Ю. З. Крутю) с. 226
Айдачич Деян (Сербія). Михайло Гуць (до 50-річчя наукової діяльності) с. 229
Головатюк В. К. Дослідник української культури Підляшшя с. 241
Єршов В. О. Ростиславу Петровичу Радишевському, AVE! с. 245
Федорук О. К. Дмитрові Степовику - на 70-річчя с. 252

Рецензії та огляди

Гаврилюк Н. К. Про комплексне етнолінгвістичне вивчення поліського народного календаря і пов'язаних із ним традицій с. 257
Ковтун О. О. Валентин Михайлович Ізотов про болгарські народні музичні інструменти у Північному Приазов'ї с. 270
Попович Л. (Сербія), Пащенко Є. М. (Хорватія), Карацуба М. Ю. Нові лексикографічні видання кафедри слов'янської філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка с. 274

Наукова хроніка

Вахніна Л. К. XIV Міжнародний з'їзд славістів (10-16 вересня 2008 р., Охрид, Македонія) с. 278
Микитенко О. О. Міжнародний конгрес ІОУ с. 284


Інформація про авторів   с. 287