Зміст наукового щорічника "Слов'янський світ" за

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік

"Слов'янський світ" № 8 (2010 рік) - завантажитиБіля джерел слов'янської культури
Теорія та методологія славістичних досліджень
Проблеми сучасної славістики
Міжнародні наукові проекти
Персоналії
Рецензії та оглядиБіля джерел слов'янської культури

Радуцький В. Деякі старозаповітні парафрази та алюзії в поезії Т. Г. Шевченка с. 3
Радишевський Р. П. Сарматсько-роксоланський дискурс української поезії XVII століття с. 29

Теорія та методологія славістичних досліджень

Жуйкова М. В. Вербальний код української гри "Горюдуб" на тлі її білоруських та російських відповідників с. 50
Чебанюк О. Ю. Сюжетотвірна функція концептів життя - страждання - смерть у жниварських піснях слов'ян с. 65
Бабій О. В. Мотив страху смерті у фільмах Анджея Вайди с. 74
Іванова Г. В. Символ як художній засіб творення цілісної картини світу в белетристиці Івана Давидкова (болгаро-українські паралелі) с. 85

Проблеми сучасної славістики

Раденкович Л. Деякі актуальні питання сучасної слов'янської фольклористики с. 98
Мушкетик Л. Г. Слов'янські та неслов'янські казкові антропоніми Українських Карпат с. 108
Кияк І. Б. Роль випадку і закономірності у становленні фантаста-філософа Станіслава Лема (до 90-річчя від дня народження письменника) с. 127
Халюк Л. С. Вплив акції "Вісла" 1947 року на суспільне та культурне життя українського населення в Польщі (за усними оповіданнями переселенців) с. 138
Огієнко І. С. Функціонально-семантичні особливості дискурсивного слова "аман" (на матеріалі текстів сучасних болгарських мас-медіа) с. 149

Міжнародні наукові проекти

Морозов О. В. Білоруський автентичний фольклор і постфольклор: національне й інтернаціональне с. 161
Вахніна Л. К. Сучасне бачення польсько-білорусько-українського пограниччя с. 179
Бондаренко Г. Б. Етнокультурні паралелі в пострадянському розвитку України та Білорусі с. 194

Персоналії

Булаховська Ю. Л. Максим Рильський як славіст (до 115-річчя від дня народження) с. 205
Червенко О. Б. До 100-річчя болгарського фольклориста академіка Петра Динекова с. 210
Руда Т. П. Пам'яті видатного славіста (до 90-річчя від дня народження Григорія Вервеса) с. 213
Вахніна Л. К. Дорота Сімонідес - знакова постать сучасної польської фольклористики с. 220
Бондаренко Г. Б. Діалог з Доротою Сімонідес про актуальні проблеми гуманітарної науки в Польщі с. 225

Рецензії та огляди

Головаха-Хікс І. Є. Підручник зі слов'янського фольклору в Канаді с. 232
Карацуба М. Ю. Нове слово в українсько-хорватських літературних взаєминах с. 236
Огієнко І. С. Актуальна праця, присвячена болгарам Одещини с. 240
Руда Т. П.. Словник пушкінських топонімів с. 242
Микитенко О. О. Із хроніки славістичного життя с. 245


Тематика XV Міжнародного з'їзду славістів (Мінськ, Білорусь, 2013 р.)   с. 253


Інформація про авторів   с. 256