Зміст наукового щорічника "Слов'янський світ" за

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік

"Слов'янський світ" № 9 (2011 рік) - завантажитиВидатний учений і організатор науки
Слов'янські культури у творчій спадщині Максима Рильського
Максим Рильський і музика
Спогади і матеріали


Наулко В. І. Незабутній Рильський с. 4

Видатний учений і організатор науки

Руда Т. П. Фольклор у науковій і художній творчості Максима Рильського с. 7
Широкова Н. В. Науково-організаційна діяльність Максима Рильського с. 29

Слов'янські культури у творчій спадщині Максима Рильського

Гуць М. В. Багата мовна палітра Максима Рильського (на матеріалі перекладів сербських народних пісень) с. 44
Неуважний Флоріан. Максим Рильський і Польща с. 78
Радишевський Р. П. Адам Міцкевич - Максим Рильський: проблеми рецепції с. 92
Руда Т. П. Олександр Пушкін у творчому сприйнятті Максима Рильського с. 128
Вахніна Л. К. Ярослав Івашкевич і Максим Рильський с. 137
Венгренівська М. А. Максим Рильський у світлі теорії та практики перекладу с. 144
Карацуба М. Ю. Слов'янські письменники в літературно-критичних працях Максима Рильського с. 160

Максим Рильський і музика

Фільц Б. М. Максим Рильський в історії української музичної культури с. 174
Кузик В. В. Максим Рильський і брати Ревуцькі с. 197

Спогади і матеріали

Булаховська Ю. Л. Дещо зі спогадів про Максима Рильського с. 214
Шумада Н. С. Бесіди митця про народ і красу с. 223
Скорульська Р. М. "...Від цих пожовклих сторінок
На нас життям безсмертним віє"
с. 230
Микитенко О. О. Автографи Максима Рильського та невідомий лист до нього Петра Богатирьова (з архіву Валентини Бобкової) с. 234


Інформація про авторів   с. 252