Зміст наукового щорічника "Слов'янський світ" за

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік

"Слов'янський світ" № 10 (2012 рік) - завантажитиЗ архівних джерел
З історії славістики
Теорія і методологія славістичних досліджень
Проблеми сучасної славістики
З наукового життя
РецензіїЗ архівних джерел

Ясевич Збігнєв З невідомої кореспонденції Зоріана Доленги-Ходаковського с. 3
Шацька А. О. Матеріали Осипа Бодянського та Олександра Потебні у Відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України с. 8

З історії славістики

Головатюк В. Д. Адам Фішер: науковий доробок і організаційна діяльність с. 19
Шевченко Г. І. Олександр Білецький про літературну спадщину Тараса Шевченка в контексті слов’янських літератур с. 31
Бабій Г. І. Українські нащадки слов’янських просвітителів Кирила і Мефодія с. 63

Теорія і методологія славістичних досліджень

Костюк Н. О. До проблеми формування стильових засад перемишльської школи: українські богослужбово-співочі чинники у творчості чеських музикантів с. 77
Гунчик І. В. Народна молитва в жанровій свідомості носіїв фольклору Північно-Західної України та суміжної Білорусі с. 115
Чебанюк О. Ю. Баба Марта, «самашедша Євдоха» і «Авдотья-Плющиха»: релікти весняного новоліття в південних і східних слов’ян с. 134
Руда Т. П. Болгарія в біографії і творчості Максима Рильського с. 147

Проблеми сучасної славістики

Раденкович Любинко (Сербія) Усні наративи про державних діячів: сучасні моделі традиційних сюжетів с. 162
Швед І. А. Дослідження з проблем ідентичності с. 175
Станкевич О. О. Про розвиток міжнародної співпраці в дослідженні Східного Полісся на території білорусько-українського порубіжжя с. 191
Павлова О. П. Символи природи в сирітських весільних піснях Гомельщини с. 198
Гайдученко Л. В. Об’єднання славістів Німеччини с. 209
Антохі Л. І. Образно-предметний ряд молдовських «колінд»: слов’яно-неслов’янські паралелі с. 223
Червенко О. Б. Динаміка сучасного побутування болгарських народних пісень Північного Приазов’я с. 241

З наукового життя

Микитенко О. О. Людина, яка дарує радість с. 249
Коваль-Фучило І. М. Міжнародний науковий симпозіум фольклористів с. 256
Новак В. С. Слово про вчителя с. 260
Огієнко І. С. XХІ Міжнародний славістичний колоквіум с. 267
Огієнко І. С. Міжнародний науково-методичний семінар з болгарської мови, літератури, культури та історії с. 273

Рецензії

Червінський Гжегож Адам Міцкевич і поляки в Криму, або Кілька слів про «Кримсько-польський збірник наукових праць» с. 276
Вахніна Л. К. Нові ракурси українсько-польських літературних взаєминв с. 280
Карацуба М. Ю. Нова монографія Симони Делич с. 285
Мушкетик Л. Г. Ювілей в Інституті слов’янської та балтійської філології Будапештського університету с. 288


Інформація про авторів   с. 292