Зміст наукового щорічника "Слов'янський світ" за

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік

"Слов'янський світ" № 11 (2013 рік) - завантажитиБіля джерел слов'янських культур
Теорія і методологія славістичних досліджень
Проблеми сучасної славістики
Персоналії
Рецензії та огляди
ХронікаБіля джерел слов'янських культур

Сувайджич Б. Розповідь про змієвбивцю с. 3
Питулич В. Король Милутин і монастир Грачаниця у фольклорній спадщині сербів с. 21
Детелич М. Епічний птах лебідь с. 39
Костюк Н. О. Богослужбовий спів Києво-Печерської лаври (ХІХ – перші десятиліття ХХ ст.): особливості функціонування традиції с. 62
Шалак О. І. Усна традиційна неказкова проза з Поділля у виданні Люціана Семенського с. 86
Хай М. Й. Феномен кобзарства в літературній творчості Тараса Шевченка. Етноорганофонічний контекст с. 94

Теорія і методологія славістичних досліджень

Пешікан-Люштанович Л. Усна колискова пісня: питання жанрової належності с. 115
Новак В. С. Велікодная абраднасць Гомельшчыны: структура, семантыка рытуалаў с. 129
Шевчук Т. М. Колискові пісні: концепт світла та образ-символ дерева с. 144
Бриняк О. М. Хрестинні пісні: українсько-білоруський контекст с. 160
Коваль-Фучило І. М. Регламентації оплакування у східнослов’янській голосильній традиції с. 176
Павлова О. П. Обрядові пісні сватання й заручин Білорусько-Українського Полісся с. 205
Червенко О. Б. Жанрова специфіка болгарських народних пісень Північного Приазов’я: зіставний аспект с. 212

Проблеми сучасної славістики

Мушкетик Л. Г. Славістичні центри в сучасній Угорщині с. 225
Маршева Н. П. Рецепції та інспірації ідей Клода Леві-Строса у фольклористичних дослідженнях тартусько-московської школи с. 240
Круп’як Ю. І. Простір і пластика в теоретичному вивченні та практичному застосуванні (на прикладі європейської скульптури ХХ століття) с. 254

Персоналії

Стоянова Е. П. Брати Миладінови та слов'янський світ (до 150-річчя з дня смерті Дмитра і Костянтина Миладінових) с. 273
Маркс Л. На згадку про Майю Бошкович-Стуллі с. 291
Вахніна Л. К. Спогади про Наталію Сергіївну Шумаду с. 300

Рецензії та огляди

Червенко О. Б. Українська фольклористика та етнологія в Болгарії с. 306
Вахніна Л. К. Нова праця з проблем українсько-польського порубіжжя с. 310
Зарівна Т. П. Laterna magica і системи літературного кровообігу с. 315
Бондаренко Г. Б. Нове дослідження з історії Волині с. 322
Ярмак В. І. Відгомін пісень віщого Бояна с. 326

Хроніка

Мушкетик Л. Г. Восьмий міжнародний конгрес Міжнародної асоціації україністів с. 336
Микитенко О. О. ХV Міжнародний з’їзд славістів с. 341
Огієнко І. С. Міжнародна наукова конференція «Лінгвістика: історія, виклики, перспективи» с. 345


Інформація про авторів   с. 349