Зміст наукового щорічника "Слов'янський світ" за

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


12, 13
"Слов'янський світ" № 13 (2014 рік) - завантажитиБіля джерел слов'янських культур
Теорія і методологія славістичних досліджень
Проблеми сучасної славістики
Персоналії
Рецензії та оглядиБіля джерел слов'янських культур

Del Gaudio S. The Overview of Studies on Ukrainian-Belarusian Transitional Dialects с. 3
Чебанюк О. Ю. Українські народні вірування і перекази про блукання: семантика, прагматика, функції с. 20
Іваннікова Л. В. Одеська комісія краєзнавства при ВУАН як науковий українознавчий осередок с. 33
Ярмолинская В. Н. Профессиональная сценография Беларуси: к проблеме истоков с. 53
Ююкин М. А. Ойконимы XIV-XVII веков с суффиксом -ин- в русских летописях с. 65
Бєлобородова Д. О. Концептосфера балади: мотив замурування милої. Вікно у світ с. 85
Панкова А. І. Міфологічні уявлення про земляного діда та особливості їх утілення в сучасному фольклорі субкультури скарбошукачів с. 100

Теорія і методологія славістичних досліджень

Налепин А. Л. Невербальные компоненты поэтики Василия Розанова и их фольклорные параллели с. 117
Карацуба М. Ю. Болгарське баладознавство в контексті дослідження жанру слов'янської балади с. 131

Проблеми сучасної славістики

Єфремова Л. О., Адамович Л. В. Колядки та щедрівки Житомирщини с. 143
Церковняк І. Г. Діяльність Інституту імені Оскара Кольберга в Познані с. 176
Собора Ю. Б. Інтерпретація концептів "zivot / життя" та "smrt / смерть" у чеських пареміях с. 183
Яринчина О. М. Сучасне побутування рекрутських та солдатських пісень на матеріалі записів з Полтавщини с. 195
Коваль-Фучило І. М. Осмислення примусового переселення із зони затоплення Дністровським водосховищем (за матеріалами усноісторичних наративів) с. 215
Павлова Е. П. Вобразьі-сімвальї кветак у вегетацыйным кодзе беларускай вясельнай абраднасці с. 232

Персоналії

Безручко О. В. Український режисер і оператор документального кіно, педагог екранних мистецтв Олександр Коваль: шлях від учня до вчителя с. 247
Козар Л. П. Висвітлення фольклористично-етнографічної діяльності Павла Чубинського на сторінках журналу "Украинская жизнь" с. 260
Чуркіна В. Г. Етномузикологічні та історіософські погляди Софії Грици: їх утілення в слов'янському світі с. 273
Божук А. О. Українська національна ідентичність у драматургії Степана Васильченка с. 282
Сторчай О. В. Гімназійні романи "Приключения Джека Гольта" і "Похождения Васи Оленина" рукописної книги І903 року мистецтвознавця Федора Ернста с. 295

Рецензії та огляди

Мушкетик Л. Г. Наукові читання, присвячені Михайлові Максимовичу с. 314
Коваль-Фучило І. М. Нове дослідження з фольклористики Поділля с. 318
Огієнко І. С. Нові конференції в Болгарії с. 322


Інформація про авторів   с. 331