Зміст наукового щорічника "Слов'янський світ" за

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік

"Слов'янський світ" № 14 (2015 рік) - завантажитиБіля джерел слов'янських культур
Теорія і методологія славістичних досліджень
Проблеми сучасної славістики
Персоналії
Рецензії та огляди
ХронікаБіля джерел слов'янських культур

Руда Т. Тарас Шевченко у творчій спадщині Максима Рильського с. 3
Штайн Х. Людвіг Адольф Штауфе-Симигинович – фольклорист,етнограф із Буковини другої половини ХІХ століття с. 18
Іваннікова Л. «История о козаках запорожских» Семена Мишецького як джерело до вивчення фольклору ХVІІ–ХVІІІ століть с. 46
Козар Л. Фольклорна основа історико-етнографічних праць Федора Вовка про Задунайську Січ с. 77
Карацуба М. Перші українські переклади з народної поетичної творчості південних слов’ян с. 101

Теорія і методологія славістичних досліджень

Михайлова К. Болгарська фольклористика: історія,сучасність, перспективи с. 115
Віннікова Н. Українська літературна пародія: до питання багатоплановості с. 145
Маршева Н. Варіативність у фольклористичних дослідженнях Філарета Колесси та Софії Грици с. 156
Нікольчук І. Звичаєве право у весільному фольклорі українсько-білоруського пограниччя (Київська і Гомельська області) с. 167

Проблеми сучасної славістики

Новак В. Каляндарна-абрадавы фальклор Гомельскага раёна: рэгіянальна-лакальнае і агульнаэтнічнае с. 175
Халюк Л. Українська спільнота в Польщі (до питання збереження етнічної ідентичності після 1947 року) с. 192
Червенко О. Особливості сучасного фольклорного репертуару болгар Північного Приазов’я с. 205
Ставицька Я. Український снотлумачний фольклор у записах Василя Милорадовича: контекстно-функціональні особливості с. 220
Милорадович В. Обряды и пѣсни Лубенскаго уѣзда, Полтавской губерніи. Записанные въ 1888–1895 г. с. 225
Кривенко О. Лексичні художні засоби в замовляннях с. 235

Персоналії

Огієнко І. Ювілей болгарського фольклориста Каті Михайлової с. 244
Вахніна Л. Вітаємо славіста Тетяну Руду с. 250
Мушкетик Л. Творче повноліття відомого митця (до 75-річчя від дня народження Володимира Качкана) с. 255

Рецензії та огляди

Коваль-Фучило І. Усноісторичні наративи про примусове переселення 1947 року с. 268
Бєлобородова Д. Вагомий внесок в історію фольклористики с. 274
Вахніна Л. Українсько-польське пограниччя в дослідженнях Романа Кирчіва с. 281
Баландіна Н. Вербалізація працьовитості й неробства в польській фразеології с. 286

Хроніка

Мушкетик Л. Святкування 120-річчя з дня народження Максима Рильського с. 292
Микитенко О. Вшанування пам’яті Вука Караджича в Сербії с. 298
КовальФучило І. Міжнародна наукова конференція робочої групи «Ритуальний рік» с. 306
Страшнюк С., Станчев М. Центр болгаристики та балканських досліджень імені Марина Дринова с. 309


Пам’яті відомого фольклориста-славіста Вікторії Юзвенко   с. 317
Інформація про авторів   с. 322