Зміст наукового щорічника "Слов'янський світ" за

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік

"Слов'янський світ" № 15 (2016 рік) - завантажитиБіля джерел слов'янських культур
Теорія і методологія славістичних досліджень
Проблеми сучасної славістики
Персоналії
Рецензії та огляди
ХронікаБіля джерел слов'янських культур

Іваннікова Л. Микола Костомаров та Ізмаїл Срезневський: захоплення, наслідування, розчарування (до 200-річчя з дня народження Миколи Костомарова) с. 3
Атанасов П. Полският път към България в средата на XIX век / Польський шлях до Болгарії в середині XIX століття с. 27
Требик О. Українська кумулятивна казка в записах 1940-х років (із рукописних матеріалів) с. 47
Новак В., Кастрыца А. Мясцовыя асаблівасці радзінна-хрэсьбіннай абраднасці Веткаўскага, Гомельскага, Добрушскага раёнаў Гомельскай вобласці с. 60
Чебанюк О. Фольклорна семантика фаз місяця в часовому коді традиційної культури східних слов'ян с. 76
Карацуба М. Народна балада "Хворий Дойчин" як невід'ємна структурна складова ліро-епічних творів покосівського циклу с. 100
КовальФучило І. Українська народна колядка про безручку с. 112

Теорія і методологія славістичних досліджень

Mushketyk Lesia The antropologic concepts of the people's fairy-tale of the Ukrainian Carpathians (based of the material of the Ukrainians' and Hungarians' narrative tradition) с. 123
Козар Л. Роль українських громад у формуванні теоретико-методологічних засад фольклористики другої половини ХІХ - початку ХХ століття: погляд на проблему с. 151
Панкова А. Історіографія досліджень фольклору про скарби та скарбошукання в Україні та Чехії с. 179

Проблеми сучасної славістики

Гуменюк О. Мотиви еміграції та рекрутчини в кримськотатарській народній пісні "Ешиль ада" - ("Зелений край") с. 200
Бобровницька Н. Ліричні пісні про кохання та сімейне життя: специфіка віршування с. 212
Волковічер Т. Згадки про епіграфічну вишивку кінця XIX - середини XX століття в наукових дослідженнях, журналістських статтях і тематичних інтернет-форумах с. 229
Ставицька Я. Народна онейромантика українців у контексті календарної обрядовості с. 240

Персоналії

Вахніна Л. Діалог про сучасну фольклористику з професором Єжи Бартмінським с. 252
Микитенко О. Молодість у досвіді: Блаже Ристовському 85! с. 264
Конєва Я. Польський україніст і славіст Василь Назарук: до славного ювілею с. 272
Гуць М. "В пісні, в слові буде вічно жити" (світлій пам'яті побратима Леопольда Ященка) с. 277

Рецензії та огляди

Червінський Г. Барокова компаративістика Валентини Соболь с. 293
Сулима М. Художній світ народної емігрантської пісні кримських татар с. 301
Мушкетик Л. Болгари в Угорщині с. 306
Бріцина О. Сучасна фольклористика в дзеркалі нового білоруського видання с. 314
Червенко О. Видання відомих українських болгаристів с. 320
Головатюк В. "Новий Кольберг": Підляшшя с. 325
Огієнко І. Україністика в Болгарії, болгаристика в Україні с. 330

Хроніка

Микитенко О. Ужинкова славістична осінь - 2016 (наукова хроніка в контексті дорожніх вражень) с. 347
Поліщук Я. Міжнародна наукова конференція "Література та історія славістики" с. 370
Якімова А. ХІ міжнародна наукова конференція "Драгоманівські студії" с. 373
Якімова А. Круглий стiл пам'яті професора Євгенiї Мiцевої с. 377


Пам'яті професора Івана Стоянова   с. 379
Інформація про авторів   с. 382