Зміст наукового щорічника "Слов'янський світ" за

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік

"Слов'янський світ" № 16 (2017 рік) - завантажитиЗ історії славістичної фольклористики
Теорія і методологія славістичних досліджень
Проблеми сучасної фольклористики
Рецензії та огляди
ХронікаЗ історії славістичної фольклористики

Козар Л. П. Фольклорна основа науково-­популярних студій Василя Доманицького (до 140-­річчя від дня народження) с. 3
Кузьменко О. М. Концепти пісенного фольклору про війну: українсько­польські паралелі с. 25
Вахніна Л. К. Фольклористична діяльність Юліана Кшижановського і Гелени Капелусь у контексті польсько-українських наукових взаємин другої половини ХХ - початку ХХІ століття с. 48

Теорія і методологія славістичних досліджень

Гуменюк В. І. Сценічне прочитання комедії Михайла Старицького "За двома зайцями" у Кримському українському театрі (постановка Володимира Аносова) с. 58
Гуменюк О. М. Добруджа в кримськотатарській народній емігрантській пісні с. 69
Мушкетик Л. Г. Образ хитруна (блазня) в українській побутовій казці с. 84
Кімакович І. І. Народний анекдот і народний жарт як традиційні жанри усного мовлення комунікативних осіб с. 102
Шевчук Т. М. "Куди ніч, туди й сон…": традиційні формули нейтралізації "недобрих" снів с. 120
Карацуба М. Ю. Мотив сну в народних баладах південних слов'ян с. 134
Ставицька Я. В. Віщий сон у наративній структурі народної казки с. 148

Проблеми сучасної фольклористики

Новак В. С. Фальклорна­этнаграфічная спадчына Полаччыны (на матэрыялах палявой экспедыцыі 2017 года) с. 173
Коваль­Фучило І. М. Усні оповіді як предмет дослідження фольклористики: підсумки і завдання с. 198
Панкова А. І. Специфіка дослідження фольклору сучасних субкультур на прикладі соціоспільноти скарбошукачів с. 222
Лещенко Н. М. Усні наративи про Чорнобильську катастрофу: збирання та дослідження с. 236
Волковічер Т. М. Креолізовані тексти у семіотичних, лінгвістичних та фольклористичних дослідженнях с. 257

Рецензії та огляди

Мушкетик Л. Г. Спадщина українських неокласиків у європейському контексті [Рец.: Сірик Л. Прагнення Європи. Творчість київських неокласиків / Людмила Сірик. - Люблін : Ун-т Марії Кюрі-Склодовської, 2013. - 380 с.] с. 273
Іваннікова Л. В. Панорамна картина історії фольклористики та етнографії Кубані: українознавчі аспекти [Рец.: Памяти М. В. Семенцова. ХVІІІ е Дикаревские чтения / науч. ред., сост. О. В. Матвеев; авт. ред. А. В. Семенцов. - Краснодар : Плехановец, 2017. - 384 с., ил.] с. 278

Хроніка

Корбич Г. У полі зору дослідників минуле Галичини с. 290
Микитенко О. О. 47 Міжнародна наукова славістична конференція "У дні Вука Караджича" (14-18 вересня 2017 р., Белград, Сербія) с. 294
Коваль-Фучило І. М. Щорічна конференція польського народознавчого товариства с. 297
Інформація про авторів   с. 300