Про нас

науковий щорічник
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України

Засновники: Національна академія наук та Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Видавець: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Рік заснування: 1997
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 12397-1281Р від  20.03.2007
Історія видання: Правонаступник республіканського міжвідомчого збірника «Словʼянське літературознавство та фольклористика», заснованого 1965 р. Від 1997 р. виходить під назвою «Словʼянський світ».
Проблематика: Щорічник «Слов’янський світ» присвячено вивченню історії та теорії слов’янської філології,  основних тенденцій розвитку слов’янських мов та літератур, фольклористичного дискурсу, питань компаративістики та порівняльних студій, міждисциплінарних досліджень. У щорічнику висвітлено наукову діяльність славістів різних країн, представлено нові видання, інформацію про ювілеї та славістичні форуми.
ISSN: 966-02-2984-4
DOI щорічника:
Галузь науки:  філологічні (спеціальність 035)
Категорiя: «Б» (Наказ МОН № 886 від 02.07.2020 р.)
Періодичне видання включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з філологічних наук (спеціальність 035).
Науковий журнал індексується в базах даних:

Періодичність: 1-2 номери на рік
Мова видання: українська, польська, інші словʼянські та англійська мова
Головний редактор: Даниленко Людмила Іванівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри слов’янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1812-973
Голова науково-видавничої ради: Скрипник Ганна Аркадіївна – докторка історичних наук, професорка, академкиня НАН України, директорка Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, Україна). ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8904-7726
Заступники головного редактора:
Вахніна Лариса Костянтинівна – кандидатка філологічних наук, провідна наукова співробітниця, завідувачка відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Мушкетик Леся Георгіївна – докторка філологічних наук, членкиня-кореспондентка НАН України, провідна наукова співробітниця відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України,
Відповідальний секретар:
Карацуба Мирослава Юріївна – кандидатка філологічних наук, доцента, старша наукова співробітниця відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Адреса редакції: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 4, 4-й пов., Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Тел.: (044) 278-34-54
Е-mail: redaktsiia.imfe@gmail.com