Контакти

Назва видавництва (редакції):
Видавництво ІМФЕ ім. М. Т. Рильського
НАН України

Поштова адреса:

01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4
Юридична адреса:

01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4