лов'янський світ

науковий щорічник з 1997 року

НОВИЙ НОМЕР:

“Слов’янський світ” № 21 (2022рік)

усі номери

Щорічник «Слов’янський світ» (випуск 21) присвячений комплексному дослідженню художньої культури слов’ян. У полі зору авторів – важливі проблеми сучасної славістики: художня традиція і сучасна культура, тенденції розвитку слов’янських літератур у ХХ ст., текстологія фольклору, його жанрова система. Подаються короткі відомості про наукову діяльність славістів – літературознавців, мовознавців, фольклористів, етнологів. Філологам, історикам, етнологам, краєзнавцям, аспірантам, студентам.

читати

Головна

Назва видавництва (редакції):
Видавництво ІМФЕ ім. М. Т. Рильського
НАН України

Поштова адреса:

01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4
Юридична адреса:

01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4