Щорічник «Слов’янський світ» (випуск 6) присвячений комплексному дослідженню художньої культури слов’ян. У полі зору авторів – важливі проблеми сучасної славістики: художня традиція і сучасна культура, тенденції розвитку слов’янських літератур у ХХ ст., текстологія фольклору, його жанрова система. Подаються короткі відомості про наукову діяльність славістів – літературознавців, мовознавців, фольклористів, етнологів. Філологам, історикам, етнологам, краєзнавцям, аспірантам, студентам.