Політика Журналу

Щорічник «Слов’янський світ» присвячено комплексному дослідженню як слов’янської філології  в Україні,  так і актуальним проблемам славістичної науки в зарубіжних країнах. У полі зору авторів –  витоки та історія  усних та писемних культур слов’янських народів, важливі проблеми сучасності, основні тенденції розвитку слов’янських мов та літератур, фольклористичний дискурс, питання компаративістики та порівняльних студій, міждисциплінарні дослідження. У щорічнику висвітлено наукову діяльність славістів різних країн – літературознавців, мово­знавців, фольклористів, культурологів,  істориків та ін., представлено нові видання, інформацію про ювілеї та славістичні форуми.

Збірник розрахований на науковців та студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями славістики.